اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ ۰۲:۵۸

طرح درمان غیر مستقیم

نام بهداشت و درمان

نام استان

نام شهرستان

نام مرکز طرف قرارداد

آدرس پستی

شماره تلفن

نام رابط

شماره تماس رابط

نوع مرکز

نوع خدمات

آغاجاری

خوزستان

اهواز

داروخانه هلال احمر

کیانپارس- جنب پل لشکر داروخانه هلال احمر

33925624

دکتر برزن

9163053656

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

آغاجاری

داروخانه دکتر پورموسوی

آغاجاری بلوار پرستار روبروی بیمارستان

-

دکتر پورموسوی

9166723915

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

آغاجاری

بیمارستان شهید اشرف اصفهانی

آغاجاری بلوار پرستار بیمارستان شهید اشرف اصفهانی

52622019

دکتر رحمان غلامی

9167319001

دولتی

بستری

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

آزمایشگاه رازی

فلکه بیدبلند

528319009

دکتر محمود طاهری

9166712952

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

بیمارستان شهید زاده

بهبهانخیابان شهید زیبایی بیمارستان شهید زاده

52832044

دکتر محسن زارع زاده

52832044

دولتی

بستری

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

ارجان طب

بهبهان -میدان پرستار روبروی بیمارستان شهید زاده

52836333

لطف الله موسوی پور

9166710919

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

فیزیوتراپی فارابی

بهبهان-خیابان پیروز مجتمع پزشکی ایران

52833710

حمید نظریان

9365809800

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

داروخانه هدایت

بهبهان -فلکه بید بلند اول خیابان سیمان داروخانه هدایت

52834447

منیره فاضلی زاده

528334447

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

دکتر رویا قنواتی

بهبهان -میدان مراحل میدان بید بلند روبروی گاراژ رفیعی

52832479

رویا قنواتی

9163724781

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

دکتر احمد سمائیلی

بههبان- ابتدای جاده سیمان کوی تعاون

52833070

احمد سمائیلی

9163710165

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

مطب دکتر سیامک پیدایش

بههبان -میدان جوانمردی کوچه پزشکان کلینیک محسنی طبقه اول

52831360

سیامک پیدایش

9126404346

خصوصی

سرپایی

آغاجاری

خوزستان

بهبهان

کلینیک دندانپزشکی مهرگان

بهبهان سه راهی گود چهک خیابان نیک پور

52824010

دکتر نوید دیده بان

9121882341

خصوصی

سرپایی