حمایت از کالای ایرانی

امروز پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۵

برنامه کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری


ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

زمان ویزیت

1

دکتر سید رضا مدرس موسوی

فوق تخصص گوارش

پنج شنبه (صبح) ماهی یکبارویزیت ،اندسکوپی و کلونوسکوپی

2

دکتر بلادی

فوق تخصص نفرولوژی

پنج شنبه (صبح) ماهی یکبار

3

دکتر محمدجعفرروستا

فوق تخصص غدد

پنج شنبه( هرماه یکبار )

4

دکتر محمدرضا مهاجری

فوق تخصص غدد

پنج شنبه (هرماه یکبار)

5

دکتر صادقی

متخصص چشم

یکهفته درمیان  (دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه ،پنج شنبه )صبح

6

دکتر بابک رمضانی

متخصص قلب و عروق

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

7

دکتر یوسف شمسی

دکتر رمضانی

متخصص ارولوژی

شنبه ،سه شنبه  ( صبح )

جمعه(یکهفته درمیان )

8

دکتر شاهرخ اکبریان

متخصص اعصاب و روان ومشاور خانواده

سه شنبه ها (صبح )

 

9

دکتر نرگس درویشی

سیمین فیاضی

مشاور خانواده

دوشنبه (صبح )

شنبه یکشنبه- سه شنبه

10

دکترکیارش بصیری

دکتر رامین اصغری نژاد

متخصص ارتوپد

یکشنبه (صبح )

شنبه ، دوشنبه ، چهارشنبه

11

دکتر ایرج هرمزدی

دکتر محمدرضا نامداری

دکتر یوسف زاده

متخصص جراحی

ماهی یکبار روزهای (شنبه ،یکشنبه ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه

ماهی یکبار روزهای (شنبه ،یکشنبه، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه

ماهی یکبار روزهای (شنبه  ،یکشنبه ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه

12

دکتر فرزدقی

نوار عضله و عصب

چهارشنبه

13

دکتر کبری احمدی

دکتر علی شیبانی

متخصص داخلی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه (صبح )

سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

14

دکتر کیانی

دکتر فرید خدری

متخصص اطفال

سه شنبه ،چهارشنبه (صبح)

شنبه ،  یکشنبه ، دوشنبه  (صبح )

15

دکتر شباهنگ کامیار

دکتر امیرآبادی

متخصص زنان

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )

یکشنبه سه شنبه

دوشنبه ها درمانگا ه امام رضا (ع)

16

دکتر آصفی

دکتر اوصیا

متخصص ENT

یکشنبه (صبح)

یکبار در ماه روزهای :سه شنبه(عصر)،چهارشنبه و پنجشنبه صبح)

17

دکتر کمال باستانی

متخصص مغز و اعصاب

سه شنبه (صبح )

18

خانم دکتر اسدیان

دکتر بهروز مالی

متخصص پوست

دو شنبه(صبح )

یکشنبه ،چهارشنبه (صبح)

19

دکتر افشین مکفی

متخصص بیهوشی

شنبه ، دوشنبه،چهارشنبه (صبح)

20

مسعودآیرم

کارشناس بینایی سنجی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،‌چهارشنبه (صبح )

21

شاهرخ صفوی

کارشناس شنوایی سنجی

شنبه ،دوشنبه،سه شنبه ،چهارشنبه (طب صنعتی)

یکشنبه (10صبح کلینیکها)

22

فرزادکاظمی

کارشناس تغذیه

دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )

23

کلینیک آندوسکوپی و کولونوسکوپی

دکتر مدرس موسوی

سه هفته یکبار

24

کلینیک دندانپزشکی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

 

توجه :

به منظور اطلاع رسانی از تغییرات احتمالی خواهشمند است با واحد پذیرش کلینیکها و شماره تلفنهای ذیل تماسحاصل نمایید.    

شرکتی:4262                                           شهری:06152620091-06152622351

روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839