اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل

امروز چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ۲۰:۳۳

رنامه کلینیکهای تخصصی و فوق تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

زمان ویزیت

1

دکتر سید رضا مدرس موسوی

فوق تخصص گوارش

پنج شنبه (صبح) ماهی یکبارویزیت ،اندسکوپی و کلونوسکوپی

2

دکتر بلادی

فوق تخصص نفرولوژی

پنج شنبه (صبح) ماهی یکبار

3

دکتر محمدجعفرروستا

فوق تخصص غدد

پنج شنبه(یکهفته درمیان )

4

دکتر محمدرضا مهاجری

فوق تخصص غدد

پنج شنبه (هرماه یکبار)

5

دکتر حشمت الله توکل

فوق تخصص ریه

پنج شنبه (هرماه یکبار)

6

دکتر صادقی

متخصص چشم

ماهی یکبار روزهای (شنبه ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه )صبح

7

دکتر بابک رمضانی

متخصص قلب و عروق

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

8

دکتر فرزاد استادیان

دکتر رمضانی

متخصص ارولوژی

دوشنبه ،چهارشنبه  ( صبح )

جمعه(یکهفته درمیان )

9

دکتر شاهرخ اکبریان

متخصص اعصاب و روان ومشاور خانواده

                                               سه شنبه ها (صبح )                  

10

دکتر نرگس درویشی

سیمین فیاضی

مشاور خانواده

دوشنبه (صبح )

شنبه یکشنبه- سه شنبه

11

دکترکیارش بصیری

دکتر افروزه نامی

متخصص ارتوپد

یکشنبه (صبح )

ماهی یکبار (شنبه ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه )صبح

12

دکتر ایرج هرمزدی

دکتر محمدرضا نامداری

متخصص جراحی

شنبه ، سه شنبه (صبح )

شنبه ، سه شنبه (صبح )

13

دکتر فرزدقی

نوار عضله و عصب

چهارشنبه

14

دکتر کبری احمدی

متخصص داخلی 1

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )

15

دکتر  کبری احمدی

دیابت

سه شنبه درمانگاه امام رضا (ع)

16

دکتر کیانی

دکتر فرید خدری

متخصص اطفال

سه شنبه(صبح)

شنبه ،  یکشنبه ، دوشنبه  چهارشنبه (صبح )

17

دکتر شباهنگ کامیار

متخصص زنان

شنبه ،دوشنبه ، سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

18

دکتر آصفی

دکتر اوصیا

متخصص ENT

یکشنبه (صبح)

یکبار در ماه روزهای :سه شنبه(عصر)،چهارشنبه و پنجشنبه (صبح)

19

دکتر کمال باستانی

متخصص مغز و اعصاب

چهارشنبه (صبح )

20

خانم دکتر اسدیان

دکتر بهروز مالی

متخصص پوست

دو شنبه (صبح )

یکشنبه ،چهارشنبه (صبح)

21

دکتر حمداله زارعی زاده

متخصص سونوگرافی رادیولوژیست

پنجشنبه (هرهفته)

22

دکتر افشین مکفی

متخصص بیهوشی

شنبه ، دوشنبه،چهارشنبه (صبح)

23

مسعودآیرم

کارشناس بینایی سنجی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه (صبح )

24

شاهرخ صفوی

کارشناس شنوایی سنجی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

25

فرزادکاظمی

کارشناس تغذیه

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )

26

دکتر کبری احمدی

آندوسکوپی

چهارشنبه ها (عصر)

27

کلینیک آندوسکوپی و کولونوسکوپی

-

پنجشنبه

28

کلینیک دندانپزشکی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

 توضیحاً: به منظور اطلاع رسانی از تغییرات احتمالی خواهشمند است با واحد پذیرش کلینیکها و شماره تلفنهای ذیل تماس حاصل نمایید    

شرکتی:4262                                           شهری:06152620091-06152622351

روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری