حمایت از کالای ایرانی

امروز سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ ۱۷:۵۰

برنامه کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

زمان ویزیت

1

دکتر سید رضا مدرس موسوی

فوق تخصص گوارش

پنج شنبه (صبح) ماهی یکبارویزیت ،اندسکوپی و کلونوسکوپی

2

دکتر بلادی

فوق تخصص نفرولوژی

پنج شنبه (صبح) ماهی یکبار

3

دکتر محمدجعفرروستا

فوق تخصص غدد

پنج شنبه(یکهفته درمیان )

4

دکتر محمدرضا مهاجری

فوق تخصص غدد

پنج شنبه (هرماه یکبار)

5

دکتر صادقی

متخصص چشم

ماهی یکبار روزهای (شنبه ، دوشنبه،سه شنبه،چهارشنبه )صبح

6

دکتر بابک رمضانی

متخصص قلب و عروق

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

7

دکتر یوسف شمسی

دکتر رمضانی

متخصص ارولوژی

شنبه ،سه شنبه  ( صبح )

جمعه(یکهفته درمیان )

8

دکتر شاهرخ اکبریان

متخصص اعصاب و روان ومشاور خانواده

سه شنبه ها (صبح )

9

دکتر نرگس درویشی

سیمین فیاضی

مشاور خانواده

دوشنبه (صبح )

شنبه یکشنبه- سه شنبه

10

دکترکیارش بصیری

دکتر رامین اصغری نژاد

متخصص ارتوپد

یکشنبه (صبح )

دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه

11

دکتر ایرج هرمزدی

دکتر محمدرضا نامداری

متخصص جراحی

شنبه ، سه شنبه (صبح )

شنبه ، سه شنبه (صبح )

12

دکتر فرزدقی

نوار عضله و عصب

چهارشنبه

13

دکتر کبری احمدی

دکتر مهنوش مقیمی

متخصص داخلی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )

سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

14

دکتر  کبری احمدی

دیابت

سه شنبه درمانگاه امام رضا (ع)

15

دکتر کیانی

دکتر فرید خدری

متخصص اطفال

سه شنبه(صبح)

شنبه ،  یکشنبه ، دوشنبه  چهارشنبه (صبح )

16

دکتر شباهنگ کامیار

دکتر امیرآبادی

متخصص زنان

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )
یکشنبه
سه شنبه

دوشنبه ها درمانگا ه امام رضا (ع)

17

دکتر آصفی

دکتر اوصیا

متخصص ENT

یکشنبه (صبح)

یکبار در ماه روزهای :سه شنبه(عصر)،چهارشنبه و پنجشنبه (صبح)

18

دکتر کمال باستانی

متخصص مغز و اعصاب

سه شنبه (صبح )

19

خانم دکتر اسدیان

دکتر بهروز مالی

متخصص پوست

دو شنبه (صبح )

یکشنبه ،چهارشنبه (صبح)

20

دکتر حمداله زارعی زاده

متخصص سونوگرافی رادیولوژیست

پنجشنبه (هرهفته)

21

دکتر افشین مکفی

متخصص بیهوشی

شنبه ، دوشنبه،چهارشنبه (صبح)

22

مسعودآیرم

کارشناس بینایی سنجی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،‌چهارشنبه (صبح )

23

شاهرخ صفوی

کارشناس شنوایی سنجی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

24

فرزادکاظمی

کارشناس تغذیه

دوشنبه ،چهارشنبه (صبح )

25

دکتر کبری احمدی

آندوسکوپی

چهارشنبه ها (عصر)

26

کلینیک آندوسکوپی و کولونوسکوپی

-

پنجشنبه

27

کلینیک دندانپزشکی

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ،چهارشنبه (صبح )

توجه :

به منظور اطلاع رسانی از تغییرات احتمالی خواهشمند است با واحد پذیرش کلینیکها و شماره تلفنهای ذیل تماسحاصل نمایید.    

شرکتی:4262                                           شهری:06152620091-06152622351

روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری


تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 30003992