سال جهش تولید
امروز پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ ۰۶:۲۶
 

ارتباط با ریاست بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

رسانه جدید

دکتر فرید خدری

ریاست بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری
  • 06152622873
  • 24588 شرکتی
  • 06152620291
  • خوزستان - امیدیه - بلوار پاسداران - ستاد مرکزی بهداشت و درمان صنعت نفت آغاجاری

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839