سال جهش تولید با مشارکت مردم
امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۲:۳۲
 

ردیف

استان

شهر

نام مرکز بهداشتی و درمانی

آدرس

تلفن

نمابر

1

خوزستان

امیدیه

بیمارستان شهید ایرانپور

امیدیه بیمارستان شهید منوچهر ایرانپور

52626013 -061

52620293-061

061

52620291

52630880

2

خوزستان

امیدیه

درمانگاه شماره 2

امیدیه اداره بهداشت کارکنان شرکت نفت آغاجاری

26210 شرکتی

 

3

خوزستان

امیدیه

درمانگاه شماره 3 امام رضا(ع)

امیدیه روبروی آتشنشانی شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

24385  شرکتی

 

4

خوزستان

امیدیه

درمانگاه شماره 4

امیدیه میانکوه درمانگاه میانکوه شرکت نفت

26437  شرکتی

 

5

خوزستان

امیدیه

درمانگاه صنعتی

امیدیه ناحیه صنعتی شرکت نفت

24514  شرکتی

 

6

خوزستان

امیدیه

درمانگاه امام حسین (کرنج1)

امیدیه کرنج و پارس کلاستری

33241  شرکتی

 

7

خوزستان

بهبهان

درمانگاه بید بلند

منطقه بید بلند پالایشگاه گاز بید بلند

26553 شرکتی

 

8

خوزستان

امیدیه

درمانگاه  تنگ پیرزال

تلمبه خانه تنگ پیرزال

774238 شرکتی

 

 

9

خوزستان

امیدیه

رگ سفید

منطقه زیدون

43255  شرکتی

 

10

خوزستان

امیدیه

درمانگاه ان جی ال 1000

امیدیه کارخانه فلور ان جی ال 1000

 44366 شرکتی

 

11

خوزستان

امیدیه

درمانگاه یونیت 4

امیدیه یونت 4

45222  شرکتی

 

12

 کهگیلویه و بویراحمد

بهمئی

پارسی کلاستر

رامهرمز منطقه ابولفارس

25116 شرکتی